Číslo transparentního účtu:
 115 - 4333670297
Kód banky: 0100
Stav účtu: AKTIVNÍ

Za případné příspěvky a sponzorské dary předem vřele děkuji. Každá koruna mi výrazně pomůže v kampani za zvolení.

Nakládání s finančními prostředky na volebním účtu kandidáta, musí být v souladu s § 24 odst. 1 - 7 Zákona č. 275/2015 Sb.
Účet musí být zcela přístupný třetím osobám.
Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno (tyto informace je nutné uvést pro identifikaci platby, každá přijatá platba musí být evidována na zvláštním seznamu, který je rovněž přístupný veřejnosti).