Jak správně vyplnit arch

Údaje musí být čitelné. Každý, kdo se hodlá petici podepsat, musí mít České občanství, národnost nerozhoduje. Musí být starší 18 let. Nesmí být zbaven svéprávnosti k úkonům volit, ani omezen. V kolonce Druh dokladu, která následuje za Číslem dokladu, je nutné použít jen jednu z uvedených zkratek, OP - občanský průkaz, CP - cestovní pas. Kdo svou totožnost prokáže OP - tedy občanským průkazem, uvede se do kolonky Číslo dokladu, číslo občanského průkazu a do kolonky Druh dokladu se uvede OP, u cestovního pasu se uvede číslo cestovního pasu a v kolnce Druh dokladu CP - tedy cestovní pas. Je vhodné se i dotázat, zda již nepodepisoval petici na podporu tohoto kandidáta na jiném místě. Podpis by nebyl započítán.