Otázky a odpovědi

Když znáte předem otázky, připravíte se na ně. Pak vše vypadá jinak. Pokud ale jednáte z minuty na minutu, není šance zvládnout excelentní přednes. Pro někoho jste za outsidera, pro někoho za odvážnou hvězdu.

Můj postoj

Problematika, kterou se chci zabývat hlouběji, je rozdělena do 3 částí. Problém popsán všeobecně, pak dle legislativy a vysvětlen pro laickou veřejnost a pak nabídka možného řešení. Je to můj vlastní názor, má vize, jak by mohl být problém vyřešen.

Transparentní účet

Za případné příspěvky a sponzorské dary předem vřele děkuji. Každá koruna mi výrazně pomůže v kampani za zvolení. Nemíním si za ně kupovat jachtu ani honosnou vilu. Budou využity pouze na výdaje okolo kampaně.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ

O MNĚ

 

Narodila jsem se 13. 7. 1976 (Opava). Bydlela jsem s rodiči a sourozenci v Háji ve Slezsku - Smolkově. 8 let jsem bydlela v Ostravě. Nyní bydlím v Děčíně. Pracuji jako sociální pracovnice ve Výchovném školském zařízení v Děčíně - ošetřovné, vymáhání pohledávek (výživné a příspěvek na úhradu péče).

Jsem nestraník.

Mám 5 dětí.

Darina (21) zdravotní sestra, student VOŠZ. Lucie (19) student UJEP - ekonomická fakulta. Dalibor (18) student 4. ročníku SZŠ - zdravotnické lyceum. Martin (13) žák 8. třídy ZŠ. Petra (11) žák 6. třídy ZŠ. Mám staršího bratra Davida a mladší sestru Šárku. Otec Jiří již nežije a má matka je taky Šárka. Našim největším a společným koníčkem je lední hokej. Mám ráda plavání, hudbu, tanec, zpěv, rybaření, tenis, badminton, ráda komunikuji a baví mě se učit novým věcem. 

Mateřskou školu ve Smolkově jsem navštěvovala krátce. Základní školu v Háji ve Slezsku jsem ukončila v roce 1990. Studium na gymnáziu v Ostravě - Hladnově jsem úspěšně zakončila maturitní zkouškou v roce 1994 a to z matematiky, fyziky, českého jazyka a anglického jazyka. Nyní jsem student UJEP, PF - obor sociálně pedagogická asistence. Čeká mě pouze jedna zkouška, státnice a obhajoba bakalářské práce. Studium mám nyní přerušené.  

TENTOKRÁT SE MUSÍME ZAPOJIT VŠICHNI. O NÁS BEZ NÁS UŽ TO NIKDY NESMÍ BÝT.